Soshi Yuriko

A pretty, shiny-haired girl wearing a silver rat mask.

Description:
Bio:

Soshi Yuriko

L5R: How to Swim maquila